مرور رده

کسب و کار

استراتژی کسب و کار چیست؟

قبل از پرداختن به بحث گسترش استراتژی‌های کسب‌وکار، ۲ سؤال مهم در این زمینه مطرح است: کسب‌وکار چیست؟ استراتژی کسب‌وکار چیست؟ وقتی این سؤالات را از صاحبان کسب‌وکار می‌پرسید هرکدام نظرات جالب‌ و مفیدی ارائه می‌دهند که به‌سرعت می‌توان دریافت…

تحلیل ریسک های کسب و کار

تحلیل ریسک های کسب و کار برای تدوین استراتژی (بر مبنای مدل BABOK) هدف از تحلیل ریسک هدف از بررسی ریسک، درک پیامدهای نامطلوب نیروهای درونی و بیرونی بر شرکت در مسیر گذار به وضعیت آینده است. با درک تاثیر بالقوه آن نیروها می‌توان پیشنهادهایی…