مرور برچسب

استراتژی‌

استراتژی کسب و کار چیست؟

قبل از پرداختن به بحث گسترش استراتژی‌های کسب‌وکار، ۲ سؤال مهم در این زمینه مطرح است: کسب‌وکار چیست؟ استراتژی کسب‌وکار چیست؟ وقتی این سؤالات را از صاحبان کسب‌وکار می‌پرسید هرکدام نظرات جالب‌ و مفیدی ارائه می‌دهند که به‌سرعت می‌توان دریافت…

حقایقی درباره مدیریت استراتژیک

۱-میزان رضایت از عملکرد استراتژیک سازمان: میزان اثربخشی تمهیدات استراتژیک همیشه مورد بحث جدی بین صاحب نظران بوده است و در سال های گذشته آمارهای مختلفی برای بیان میزان موفقیت سازمان ها در ارزش افرینی در اثر انجام پروژه های مدیریت استراتژیک…

انتخاب استراتژی مناسب در سازمانهای هولدینگ برای مواجهه با کسب و کارها بر اساس مدل گروه مشاوران…

بر اساس متد تحلیلی گروه مشاوران بوستون پنج سوال اساسی برای تعیین نحوه استراتژی حاکمیتی(والدی) شرکت مادر بر کسب و کارهای زیر موجموعه مطرح گردیده که هر یک از گام های پنج گانه تحلیل استراتژی، برای پاسخگوئی به یکی از این سوال ها انجام می گردد. …

مزیت های ارزش آفرینی در مجموعه های هولدینگ

مزیت های مالی: تامین مالی برای کسب و کار جدید توسط شرکت های مادر معمولا آسان تر و با نرخ بهره پایین تری انجام می شود. این مزیت موجب پیشی گرفتن واحد های تابع شرکت مادر از رقبای مشابه خود در بازار می گردد.معمولا سازمان های تامین کننده سرمایه…

انواع استراتژی‌

تدوین استراتژی‌های سازمان ، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی ، در استاندارد ISO 9001:2015 الزام شده است بدین منظور می‌توان از ماتریس SWOT جهت تدوین استراتژی‌های سازمان استفاده نمود با توجه به تحلیل SWOT ، استراتژی سازمان مشخص‌شده و…