مرور برچسب

ریچارد اسکات

سیر تحول تئوریهای مدیریت؛ تئوریهای کلاسیک

۱- طبقه بندی تئوریهای سازمان و مدیریت در نگرش تاریخی به موضوع سازمان و مدیریت دسته‌بندیهای مختلفی پیرامون مکاتب مختلف و نظریه های هر مکتب ارائه شده است. برخی از این طبقه‌بندیهای انجم گرفته در زیر به صورت خلاصه ارائه شده است: ۱-۱-…