مرور برچسب

هلدینگ

مزیت های ارزش آفرینی در مجموعه های هولدینگ

مزیت های مالی: تامین مالی برای کسب و کار جدید توسط شرکت های مادر معمولا آسان تر و با نرخ بهره پایین تری انجام می شود. این مزیت موجب پیشی گرفتن واحد های تابع شرکت مادر از رقبای مشابه خود در بازار می گردد.معمولا سازمان های تامین کننده سرمایه…

استراتژی های مواجهه شرکت های هولدینگ و مادر با کسب و کارهای زیر مجموعه:

الف ) رویکرد سنتی: در رویکرد سنتی، چهار استراتژی اصلی به شرح زیر برای مواجهه شرکتم مادر با کسب و کارهای زیرمجموعه پیش بینی شده است:   برنامه‌ریزی استراتژیک: بر اساس این رویکرد، شرکت مادر علاوه بر تدوین استراتژی کلی مجموعه‌، استراتژیهای کسب…

شرکت هلدینگ چیست و چه تفاوتی با شرکت سرمایه گذاری دارد؟

معنی کلمه هلدینگ ( Holding ) ، دارایی، موجودی و مابملک است. شرکت‌های هلدینگ چه شرکت‌هایی هستند؟ هلدینگ‌ها در چند شرکت که در یک زمینه مشترک فعال هستند سرمایه‌گذاری می کنند. بطور کلی هر شرکتی که سهام مدیریتی یک یا چند شرکت دیگر را در…